SPP BIL.01/1971 Jawatan2 Bagi Pegawai2 Yang Memileh Berpindah Ka-Perkhidmatan2 Lain Mengikut Perbekalan2 Dalam Pekeliling Perkhidmatan 7/1970

Last modified onTuesday, 06 June 2017 12:05

Additional Info

  • Tahun: 1971
  • Bilangan: Bilangan 1
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1971/spp011971.pdf