SPP Bil.02/1983 Kelayakan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia Bagi Maksud Perlantikan Ke Dalam Perkhidmatan Kerajaan

Last modified onFriday, 09 June 2017 16:10

Additional Info

  • Tahun: 1983
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1983/spp021983.pdf