SPP Bil.06 /1986 Pindaan Kepada Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1983 Mengenai Kelayakan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia Bagi Maksud Perlantikan Ke Dalam Perkhidmatan Kerajaan

Last modified onFriday, 09 June 2017 16:07

Additional Info

  • Tahun: 1986
  • Bilangan: Bilangan 6
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1986/spp061986.pdf