SPP Bil.05/1987 Kawalan Bagi Maksud Mencapai Matlamat Saiz Perkhidmatan Awam Yang Optimum

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:47

Additional Info

  • Tahun: 1987
  • Bilangan: Bilangan 5
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1987/spp051987.pdf