PP Bil.07/2004 Pindaan Skim Perkhidmatan Pembantu Perubatan,Jururawat Pergigian, Juruteknologi Pergigian, Juruteknologi Makmal Perubatan dan Pegawai Sains

Last modified onFriday, 02 June 2017 08:53

Additional Info

  • Tahun: 2004
  • Bilangan: Bilangan 7
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2004/pp072004.pdf