PP Bil.33/2005 Perubahan Skim Perkhidmatan Pengurus Asrama Dan Penolong Pengurus Asrama

Last modified onFriday, 02 June 2017 11:38

Additional Info

  • Tahun: 2005
  • Bilangan: Bilangan 33
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2005/pp332005.pdf