PP Bil.26/2007 Perubahan Skim Perkhidmatan Penolong Penguasa Penjara Gred KX27. KX32

Last modified onFriday, 02 June 2017 12:33

Additional Info

  • Tahun: 2007
  • Bilangan: Bilangan 26
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2007/pp262007.pdf