PP Bil.27/2007 Perubahan Skim Perkhidmatan Pembantu Penilaian Gred W17, W22, W26

Last modified onFriday, 02 June 2017 12:19

Additional Info

  • Tahun: 2007
  • Bilangan: Bilangan 27
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2007/pp272007.pdf