PP Bil.29/2007 Perubahan Skim-Skim Perkhidmatan Kaunselor Dan Penolong Kaunselor Kepada Skim Pegawai Psikologi Dan Penolong Pegawai Psikologi

Last modified onFriday, 02 June 2017 09:07

Additional Info

  • Tahun: 2007
  • Bilangan: Bilangan 29
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2007/pp292007.pdf