PP Bil.08/2008 Penetapan Gred Jawatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Yang Menjalankan Tugas Pembantu Khas

Last modified onFriday, 02 June 2017 12:37

Additional Info

  • Tahun: 2008
  • Bilangan: Bilangan 8
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2008/pp082008.pdf