PP Bil.09/2008 Perubahan Skim Perkhidmatan Bentara Parlimen

Last modified onFriday, 02 June 2017 09:11

Additional Info

  • Tahun: 2008
  • Bilangan: Bilangan 9
  • Kategori: Skim/Perjawatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BPO
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2008/pp092008.pdf