Surat Pekeliling Perkhidmatan 1977 - Portal PPSPP

SPP Bil.18/1976 Penyelarasan Gaji Dan Kemudahan-Kemudahan (Perquisites) Bagi Pegawai-Pegawai Kerajaan Yang Ditukar Sementara Dari Satu Skim Perkhidmatan Ke Satu Skim Perkhidmatan Yang Lain Di Semenanjung Malaysia Berikutan.....

Penyelarasan Gaji Dan Kemudahan-Kemudahan (Perquisites) Bagi Pegawai-Pegawai Kerajaan Yang Ditukar Sementara Dari Satu Skim Perkhidmatan Ke Satu Skim Perkhidmatan Yang Lain Di Semenanjung Malaysia Berikutan Dengan Pelaksanaan Laporan Gaji Jawatankuasa Kabinet

http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1977/spp181977.pdf

SPP Bil.17/1977 Penyelarasan Gaji Dan Kemudahan-Kemudahan (Perquisites) Bagi Pegawai-Pegawai Kerajaan Yang Dipinjamkan Ke Badan-Badan Berkanun Dan Kuasa-Kuasa Tempatan Di Semenanjung Malaysia Berikutan....

Penyelarasan Gaji Dan Kemudahan-Kemudahan (Perquisites) Bagi Pegawai-Pegawai Kerajaan Yang Dipinjamkan Ke Badan-Badan Berkanun Dan Kuasa-Kuasa Tempatan Di Semenanjung Malaysia Berikutan Dengan Pelaksanaan Laporan Gaji Jawatankuasa Kabinet

http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1977/spp171977.pdf

Subscribe to this RSS feed