SPP Bil.05/1982 Pindaan Kepada PP Bil. 3/1981: Arahan Mengenai Pengisytiharan Harta Oleh Pegawai - Pegawai Kanan Kerajaan Yang Berada Dalam TingkatanN Tertinggi "D" Ke Atas Dan Ketua - Ketua Jabatan

Pindaan Kepada PP Bil. 3/1981: Arahan Mengenai Pengisytiharan Harta Oleh Pegawai - Pegawai Kanan Kerajaan Yang Berada Dalam TingkatanN Tertinggi "D" Ke Atas Dan Ketua - Ketua Jabatan

http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1982/spp051982.pdf

PP Bil.08/1995 Pemilikan Dan Pengisytiharan Harta Oleh Pegawai-Pegawai Awam Di Bawah Peraturan 10, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993

(Membatalkan PP Bil. 3 Tahun 1981, PP Bil. 3 Tahun 1982, PP Bil. 2 Tahun 1984, PP Bil. 3 Tahun 1984, SPP Bil. 5 Tahun 1984, SPP Bil. 1 Tahun 1987) (Perenggan 11 dan 12 dibatalkan oleh SPP Bil. 2 Tahun 1999)

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1995/pp081995.pdf
Subscribe to this RSS feed