PP Bil.07/2010 Panduan Pengurusan Pemangkuan Dan Kenaikan Pangkat Dalam Perkhidmatan Awam

Last modified onFriday, 09 June 2017 09:05

Additional Info

  • Tahun: 2010
  • Bilangan: Bilangan 7
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2010/pp072010.pdf