PP Bil.08/2013 Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana Yang Berada di Gred Lantikan

Last modified onFriday, 29 December 2017 10:33

Additional Info

  • Tahun: 2013
  • Bilangan: Bilangan 8
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2013/pp082013.pdf