PP Bil.10/2017 Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana

Last modified onFriday, 29 December 2017 10:29

Additional Info

  • Tahun: 2017
  • Bilangan: Bilangan 10
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK