PP Bil.14/2007 Kaedah Penetapan Gaji Permulaan dan Pelarasan Gaji Kenaikan Pangkat

Last modified onFriday, 02 June 2017 11:43

Additional Info

  • Tahun: 2007
  • Bilangan: Bilangan 14
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2007/pp142007.pdf