PP Bil.3/1972 Elaun Memangku/Tanggongan Kerja (Dibatalkan oleh PP Bil. 6 Tahun 1977)

Last modified onWednesday, 07 June 2017 16:01

Additional Info

  • Tahun: 1972
  • Bilangan: Bilangan 3
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1972/pp031972.pdf