PP BIL.09/1976 Peraturan-Peraturan Mengenai Pegawai-Pegawai Kerajaan Yang Terlibat Di Dalam Kegiatan Dadah (Dibatalkan oleh PP Bil. 10 Tahun 1984)

Last modified onThursday, 08 June 2017 08:41

Additional Info

  • Tahun: 1976
  • Bilangan: Bilangan 9
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Batal
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1976/pp091976.pdf