PP Bil.28/2009 Tanggungjawab Pegawai Awam Terhadap Penyampaian Perkhidmatan Awam Berdasarkan Tatakelakuan Pegawai Awam

Last modified onFriday, 09 June 2017 09:08

Additional Info

  • Tahun: 2009
  • Bilangan: Bilangan 28
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2009/pp282009.pdf