PP Bil.30/2009 Dasar Pengkomersialan Harta Intelek Hasil Penyelidikan Dan Pembangunan (R&D) Yang Dibiayai Oleh Kerajaan.

Last modified onFriday, 09 June 2017 09:07

Additional Info

  • Tahun: 2009
  • Bilangan: Bilangan 30
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2009/pp302009.pdf