PP Bil.09/2010 Permohonan Mengambil Bahagian Dalam Aktiviti Politik Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (PPPS) Gred DG41 Hingga DG48 Yang Bertugas Di Institusi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)

Last modified onFriday, 09 June 2017 09:05

Additional Info

  • Tahun: 2010
  • Bilangan: Bilangan 9
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2010/pp092010.pdf