PP BIL.07/1982 Penglibatan Kakitangan Kerajaan Dalam Lembaga Pengarah Syarikat Perdagangan/ Perusahaan Persendirian atau Syarikat Perdagangan/ Perusahaan Di Mana Koperasi/ Tabung/ Kesatuan Sekerja Kakitangan Awam Mempunyai Kepentingan

Atau Ekuiti (Lihat Pindaan PP Bil. 3 Tahun 1985)

http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1982/pp071982.pdf
Last modified onFriday, 02 June 2017 15:39

Additional Info

  • Tahun: 1982
  • Bilangan: Bilangan 7
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1982/pp071982.pdf