SPP BIL.16/1970 Pekerjaan Luar (Pensharah Atau Tutor Sambilan Di Universiti Atau Pusat Pelajaran Tinggi). (Peratoran 4, Perentah2 'Bab 'D' 1969)

Last modified onTuesday, 06 June 2017 16:10

Additional Info

  • Tahun: 1970
  • Bilangan: Bilangan 16
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BMI
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1970/spp161970.pdf