PP BIL.07/1981 Laporan Pemilikan Harta Alih Dan Tak Alih Di Bawah Perintah Am 8, Perintah-Perintah Am Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) (Bab "D") 1980

Last modified onFriday, 02 June 2017 15:38

Additional Info

  • Tahun: 1981
  • Bilangan: Bilangan 4
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1984/pp021984.pdf