PP BIL.02/1985 Pakaian Masa Bekerja Dan Semasa Menghadiri Upacara-Upacara Rasmi Bagi Pegawai Awam (Membatalkan SPP Bil. 1 Tahun 1974)

Last modified onFriday, 02 June 2017 15:44

Additional Info

  • Tahun: 1985
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1985/pp021985.pdf