PP BIL.02/1987 Kebenaran Kepada Pegawai Awam Bagi Menubuhkan Syarikat Pegangan Keluarga (Family Company Holding)

Last modified onFriday, 02 June 2017 15:47

Additional Info

  • Tahun: 1987
  • Bilangan: Bilangan 2
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1987/pp021987.pdf