PP BIL.06/1995 Pembatalan Pekeliling Mengenai Pengurusan Tatatertib. (Membatalkan PP Bil. 10/1984 dan PP Bil. 1/1985)

Last modified onFriday, 02 June 2017 15:48

Additional Info

  • Tahun: 1995
  • Bilangan: Bilangan 6
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1995/pp061995.pdf