PP BIL.09/1995 Penglibatan Pegawai Awam Dalam Pergerakan Koperasi (Hendaklah dibaca bersama-sama PP Bil. 7 Tahun 1982)

Last modified onFriday, 02 June 2017 15:54

Additional Info

  • Tahun: 1995
  • Bilangan: Bilangan 9
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1995/pp091995.pdf