PP BIL.05/1996 Permohonan Oleh Pegawai-Pegawai Awam Untuk Mengambil Bahagian Dalam Aktiviti Politik (Membatalkan PP Bil. 11 Tahun 1971 dan PP Bil. 30 Tahun 1974)

Last modified onFriday, 02 June 2017 15:57

Additional Info

  • Tahun: 1996
  • Bilangan: Bilangan 5
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1996/pp051996.pdf