PP BIL.03/1998 Garis Panduan Pemberian dan Penerimaan Hadiah Di Dalam Perkhidmatan Awam (Membatalkan SPP Bil. 8 Tahun 1968, SPP Bil. 19 Tahun 1969, SP Am Bil. 7 Tahun 1984, SP Perbendaharaan Bil. 13 Tahun 1986 dan PP Bil. 3 Tahun 1989)

Last modified onFriday, 02 June 2017 15:58

Additional Info

  • Tahun: 1998
  • Bilangan: Bilangan 3
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/1998/pp031998.pdf