PP Bil.17/2000 Pemakaian Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib Dan Surcaj) 2000 [Akta 605]

Last modified onFriday, 09 June 2017 16:12

Additional Info

  • Tahun: 2000
  • Bilangan: Bilangan 17
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2000/pp172000.pdf