SPP Bil.03/1989 Ujian Air Kencing Mengejut Bagi Mengesan Penagihan Dadah Di Agensi-Agensi Kerajaan

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:47

Additional Info

  • Tahun: 1989
  • Bilangan: Bilangan 3
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1989/spp031989.pdf