PP Bil.03/2002 Pemilikan Dan Perisytiharan Harta Oleh Pegawai Awam

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:46

Additional Info

  • Tahun: 2002
  • Bilangan: Bilangan 3
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2002/pp032002.pdf