SPP Bil.05/1997 Garis Panduan Mengenai Cara Menguruskan Kes-Kes Tatatertib Yang Dirujuk Oleh Badan Pencegah Rasuah

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:43

Additional Info

  • Tahun: 1997
  • Bilangan: Bilangan 5
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/1997/spp051997.pdf