SPP Bil.04/2000 Keahlian Pegawai Awam Di Dalam Kelab Golf Dan Kelab Rekreasi Swasta Secara Kehormat Atau Nominee Serta Penggunaan Kemudahan Secara Percuma Di Kelab Tersebut Oleh Badan Atau Persatuan Jabatan

Last modified onFriday, 09 June 2017 15:38

Additional Info

  • Tahun: 2000
  • Bilangan: Bilangan 4
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/spp/2000/spp042000.pdf