PP Bil.10/2009 Panduan Memanggil Balik Untuk Bertugas Semula Bagi Pegawai Yang Ditahan Kerja Akibat Prosiding Jenayah

Last modified onFriday, 02 June 2017 16:07

Additional Info

  • Tahun: 2009
  • Bilangan: Bilangan 10
  • Kategori: Urusan Perkhidmatan
  • Status: Kuat Kuasa
  • Bahagian: BK
  • Muat Turun: http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2009/pp102009.pdf