Sabtu, 24 Julai 2021
14 Zulhijjah 1442
biruhijauemasmerah

JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN MALAYSIA (JPS)
JABATAN PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR DAN TAMAN NEGARA (PERHILITAN)
JABATAN LAUT MALAYSIA (JLM)
JABATAN KERJA RAYA (JKR)
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (KKM)
JABATAN UKUR DAN PEMETAAN (JUPEM)
GUNASAMA PERSEKUTUAN
UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU)
JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JKKP)
JABATAN KIMIA MALAYSIA (KIMIA)
JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA (MET)