Sabtu, 18 Januari 2020
23 Jamadil-Awwal 1441

Laporan Nilaian Prestasi Khas (LNPK)

2.Siapakah yang perlu membuat LNPK?
3.Bagaimanakah untuk menentukan Pegawai Penilai (PP) dalam urusan LNPK?
4.Berapakah wajaran markah bagi LNPK dalam urusan kenaikan pangkat jika digunakan bersama LNPT?
5.Apakah rasional penggunaan LNPK?
6.Apakah kegunaan lain LNPK selain urusan kenaikan pangkat dan pemangkuan?

Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT)

1. Adakah pegawai lantikan kontrak perlu mengisi LNPT?
2. Bagaimanakah LNPT bagi pegawai yang dilantik pada hujung tahun?
3. Adakah pegawai yang bercuti tanpa gaji atau ditahan kerja perlu mengisi LNPT?
4. Bolehkah Pegawai Penilai Pertama (PPP) yang sama gred dengan Pegawai Yang Dinilai (PYD) membuat penilaian prestasi?
5. Bolehkan Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM) meminda markah pegawai?

Tujuan & Prinsip Utama Dalam Melaksanakan Penilaian Prestasi

1. Apakah tujuan pelaksanaan sistem penilaian prestasi?
2. Apakah prinsip utama dalam melaksanakan penilaian prestasi?

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC)

1.Apakah dasar atau syarat pemberian anugerah perkhidmatan cemerlang (APC)

Rujukan - Pengurusan Prestasi

1. Dasar atau peraturan yang boleh dirujuk berkaitan pengurusan prestasi adalah seperti berikut: