Selasa, 21 Mei 2024
13 Zulkaedah 1445
  • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Di Bawah Perintah Am 42(A) Bab C

1. Apakah kriteria-kriteria yang perlu dipatuhi bagi membolehkan seseorang pegawai diberikan kemudahan Cuti Tanpa Rekod (CTR) di bawah Perintah Am 42(a) Bab C?
2. Nyatakan senarai terkini pertubuhan/persatuan yang telah diluluskan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dan disenaraikan di bawah Perintah Am 42(a) Bab C.
3. Seorang pegawai telah dijemput untuk menghadiri Kursus ‘Train The Trainer’ Senamrobik anjuran Ibu Pejabat Polis Kontinjen, Kuala Lumpur. Kursus tersebut akan berlangsung selama 12 hari mulai 18 hingga 29 Januari 2016 di Dewan Serbaguna IPD Dang Wangi, Kuala Lumpur. Adakah pegawai layak menggunakan kemudahan CTR di bawah Perintah Am 42(a) Bab C?
4.Kakitangan Jabatan telah menerima jemputan bagi mengikuti program anjuran Majlis Profesor Negara. Sebagai pentadbir, saya kurang jelas sama ada program sebegini diklasifikasikan di bawah mana-mana kategori Cuti Tanpa Rekod.

Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Di Bawah Perintah Am 45 Bab C

1. Apakah kriteria-kriteria yang perlu dipatuhi bagi membolehkan seseorang pegawai diberikan kemudahan Cuti Tanpa Rekod di bawah Perintah Am 45 Bab C?
2. Nyatakan senarai terkini Persatuan Ikhtisas yang telah diluluskan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dan disenaraikan di bawah peruntukan Perintah Am 45 Bab C?
3.Seorang pegawai telah dijemput untuk menghadiri APSIC Basic Training Course in Infection anjuran Persatuan Kawalan Jangkitan Malaysia dari 4 hingga 6 Ogos 2020. Adakah pegawai layak menggunakan Cuti Tanpa Rekod di bawah Perintah Am 45?

Kemudahan Cuti Separuh Gaji

1. Adakah pegawai layak menggunakan Cuti Separuh Gaji (CSG) untuk menjaga ibu mentua yang uzur?
2. Berapakah kelayakan CSG bagi pegawai yang telah berkhidmat selama 1 tahun 6 bulan?
3. Berapakah kelayakan CSG bagi pegawai yang telah berkhidmat selama 10 tahun 6 bulan?
4. Pegawai telah menggunakan Cuti Sakit Lanjutan (secara separuh gaji) selama 90 hari. Adakah ia akan menjejaskan kelayakan CSG?
5. Bolehkan kelulusan CSG yang melebihi 14 hari diluluskan oleh Ketua Jabatan?
6. Apakah syarat-syarat dan dokumen yang diperlukan untuk memohon CSG?

Kemudahan Cuti Tanpa Gaji

1. Apakah syarat-syarat umum menggunakan kemudahan Cuti Tanpa Gaji (CTG)?
2. Berapakah kelayakan CTG pegawai yang telah berkhidmat selama 1 tahun 6 bulan?
3. Berapakah kelayakan CTG bagi pegawai yang telah berkhidmat selama 20 tahun 6 bulan?
4. Pegawai telah menggunakan Cuti Sakit Lanjutan (secara tanpa gaji) selama 90 hari dan Cuti Menjaga Anak (tanpa gaji) selama 150 hari. Adakah ia akan menjejaskan kelayakan CTG?
5. Pegawai telah menerima panggilan menunaikan haji, namun pegawai tidak memenuhi syarat-syarat Cuti Haji. Adakah pegawai boleh menggunakan Cuti Tanpa Gaji untuk menunaikan haji?

Cuti Rehat Tahunan

1. Encik Sham dilantik pada 15 November 2005 sebagai Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, Gred F29. Pada 18 Februari 2014, pegawai dilantik ke jawatan Pegawai Teknologi Maklumat, Gred F41. Berapakah kelayakan Cuti Rehat beliau mulai 1 Januari 2016?
2. Lantikan pertama Puan Nurul pada 7 Jun 1999 sebagai Pembantu Teknik Ukur, Gred J5. Kemudian, pegawai dinaikkan pangkat ke Gred J36 dengan kadar Cuti Rehat 35 hari. Pada 5 Mei 2015, pegawai dilantik ke jawatan Jurugeospatial, Gred J41 dengan kadar Cuti Rehat 25 hari. Berapakah kelayakan Cuti Rehat beliau mulai 1 Januari 2016?
3. Puan Sim dilantik ke Gred J17 pada tahun 2004 dengan kadar Cuti Rehat 20 hari. Kemudian, pegawai dinaikkan pangkat ke Gred J22 pada tahun 2011 dengan kadar Cuti Rehat 25 hari. Mulai 1 Julai 2013, pegawai telah menerima opsyen pertukaran pelantikan ke Gred JA29 di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2013. Pegawai genap 10 tahun perkhidmatan pada tahun 2014. Berapakah kelayakan Cuti Rehat beliau mulai 1 Januari 2016?
4. Encik Mikael dilantik ke Gred N17 pada 17 Januari 2005 dengan kadar Cuti Rehat 20 hari. Kemudian, pegawai dinaikkan pangkat ke Gred N22 dengan kadar Cuti Rehat 25 hari. Pegawai telah genap 10 tahun perkhidmatan pada tahun 2015 dengan kadar Cuti Rehat 30 hari. Bagaimanakah pengiraan Cuti Rehat tahunan pegawai apabila genap 10 tahun perkhidmatan yang melayakkan?
10. Apakah panduan untuk merekodkan kelayakan Cuti Rehat tahunan pegawai dalam Buku Rekod Perkhidmatan?

Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Melaksanakan Aktiviti Khidmat Masyarakat

2. Adakah pegawai lantikan personel MySTEP layak mendapat kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Melaksanakan Aktiviti Khidmat Masyarakat ini?
3. Adakah pegawai yang terlibat dengan aktiviti khidmat masyarakat anjuran yayasan yang didaftarkan di bawah Trustees (Incorporation) Ordianance (Sabah Cap.148) boleh memohon Cuti Tanpa Rekod ini?
4. Sekiranya pertubuhan/ persatuan di bawah Perintah Am 42(a) dan Perintah Am 45 Bab C (Cuti) melaksanakan aktiviti khidmat masyarakat, adakah pegawai yang menjadi ahli kepada pertubuhan/ persatuan tersebut layak mendapat kemudahan Cuti Tanpa Rekod tersebut?
5. Pasukan Simpanan Sukarelawan Tentera Udara DiRaja Malaysia merupakan pasukan sukarela di bawah Perintah Am 41 Bab C (Cuti). Sekiranya pegawai yang menjadi ahli kepada pasukan tersebut menyertai aktiviti khidmat masyarakat bagi membantu mangsa bencana banjir, adakah pegawai tersebut layak memohon Cuti Tanpa Rekod tersebut?
6. Adakah kemudahan Cuti Tanpa Rekod ini terpakai untuk aktiviti khidmat masyarakat di luar negara?
7. Sekiranya aktiviti khidmat masyarakat diadakan melebihi lima (5) hari, apakah cuti lain yang boleh digunakan?
8. Sekiranya pegawai tidak menggunakan Cuti Tanpa Rekod ini pada tahun semasa, adakah cuti Cuti Tanpa Rekod tersebut boleh dibawa ke tahun berikutnya?
9. Adakah kadar Cuti Tanpa Rekod maksimum lima (5) hari ini hanya boleh digunakan untuk sekali penyertaan dalam aktiviti khidmat masyarakat?
11. Adakah aktiviti khidmat masyarakat seperti memberi makan kepada gelandangan boleh diberi Cuti Tanpa Rekod?
12. Adakah pegawai perlu memohon Cuti Tanpa Rekod atau menggunakan Peraturan Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja di Bawah Perintah Am 5 Bab G sekiranya pegawai hanya menyertai aktiviti Khidmat masyarakat dengan pertubuhan yang diluluskan bagi tempoh tiga (3) jam?

Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat

1. Bilakah pemakaian penambahbaikan peraturan Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat ini berkuat kuasa?
2. Berapa lamakah tempoh masa yang diberikan bagi kemudahan Cuti Tanpa Rekod bagi urusan kematian ahli keluarga?
3. Apakah yang dimaksudkan dengan terma “ahli keluarga terdekat” dalam kemudahan Cuti Tanpa Rekod bagi urusan kematian ahli keluarga?
5. Bagaimana pula sekiranya terdapat kematian adik-beradik tiri pegawai. Adakah pegawai boleh menggunakan kemudahan ini?
7. Adakah terdapat had penggunaan kemudahan ini sekiranya kematian melibatkan adik-beradik?
8. Adakah kemudahan ini boleh digunakan bagi kematian ibu mentua atau bapa mentua?
9. Pegawai telah berpisah dengan suami dan ibu mentua pegawai bagi suami terdahulu telah meninggal dunia. Adakah pegawai boleh menggunakan kemudahan ini untuk kematian ibu mentua bagi suami terdahulu tersebut?
10. Sekiranya nenek atau datuk pasangan pegawai meninggal dunia, adakah pegawai layak menggunakan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat?
11. Bagaimana pula sekiranya nenek tiri atau datuk tiri pegawai meninggal dunia? Adakah pegawai boleh menggunakan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat?
12. Encik Zainal merupakan seorang Pegawai Tadbir, Gred N41 di Jabatan Pertanian. Beliau mempunyai dua (2) orang isteri yang sah. Pada 20 Disember 2021, bapa kepada isteri kedua beliau telah meninggal dunia. Encik Zainal pernah menggunakan kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat atas kematian bapa isteri pertama beliau semasa beliau berkhidmat di Lembaga Pertubuhan Peladang. Adakah Encik Zainal layak menggunakan kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat atas kematian bapa mentua (bapa isteri kedua) beliau?
13. Apakah yang dimaksudkan dengan selepas waktu pejabat di perenggan 4 (iii) (a) MyPPSM S.R.5.2.1?
14. Puan Vasanthi merupakan Pegawai Teknologi Maklumat, Gred F41 yang bertugas di Universiti Malaya. Pada hari Sabtu, 9 April 2022, pukul 6.30 petang beliau dimaklumkan ibunya telah meninggal dunia. Bilakah Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat bermula?
16. Puan Saidatul telah diluluskan Cuti Tanpa Rekod bagi kematian bapa beliau mulai 10 hingga 11 Jun 2021 oleh Ketua Jabatannya memandangkan terdapat tugas-tugas penting yang perlu diselesaikan. Pada 20 Oktober 2021, anak angkat Puan Saidatul meninggal dunia. Bolehkan pegawai menggunakan baki satu (1) hari daripada tempoh Cuti Tanpa Rekod terdahulu yang tidak digunakan bagi membolehkan pegawai bercuti mulai 20 hingga 23 Oktober 2021?
17. Isteri Encik Amri telah melahirkan anak sulung mereka pada 15 Januari 2022. Namun begitu, dua (2) hari kemudian, anak beliau telah meninggal dunia. Adakah pegawai layak menggunakan kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga atau kemudahan Cuti Isteri Bersalin?
18. Pegawai A bertugas di Putrajaya. Bapa beliau meninggal dunia pada 3 Mac 2020 pada pukul 10.00 pagi, di kampungnya di Sarawak. Oleh sebab tiket penerbangan ke Sarawak telah penuh, tarikh terawal pegawai dapat pulang ke Sarawak adalah pada 6 Mac 2020. Adakah pegawai boleh menggunakan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat bermula pada 6 Mac 2022?

Kemudahan Cuti Bersalin

1. Pegawai diberi fleksibiliti untuk menentukan sendiri tempoh Cuti Bersalin antara 60 hari sehingga 90 hari bagi setiap kelahiran. Adakah bermakna pegawai boleh memohon Cuti Bersalin tidak kira sama ada 68 hari, 70 hari, 75 hari, 82 hari atau 85 hari?
3. Pegawai (kecuali guru) mempunyai baki Cuti Bersalin sebanyak 30 hari. Apakah kemudahan yang boleh digunakan oleh pegawai bagi memenuhi tempoh Cuti Bersalin?
4. Pegawai (kecuali guru) telah menggunakan maksimum 300 hari kemudahan Cuti Bersalin. Apakah kemudahan yang boleh digunakan oleh pegawai bagi memenuhi tempoh Cuti Bersalin?
5. Adakah Cuti Sakit boleh digunakan bagi tujuan menggantikan tempoh Cuti bersalin sekiranya pegawai telah menggunakan kelayakan maksimum Cuti Bersalin 360 hari?
6. Adakah pegawai yang mengalami keguguran pada usia kandungan 24 minggu layak untuk mengambil Cuti Bersalin?
7. Adakah kelayakan Cuti Bersalin pegawai yang telah menggunakan kemudahan Cuti Bersalin semasa berkhidmat secara kontrak diambil kira setelah pegawai tersebut dilantik ke jawatan tetap?
8. Adakah pegawai boleh meminda tempoh Cuti Bersalin yang telah diluluskan oleh Ketua Jabatan?
9. Puan Sarah sedang bercuti belajar dan dalam tempoh tersebut beliau telah melahirkan anak kedua tanpa penangguhan Cuti Belajar. Adakah pegawai layak menggunakan kemudahan Cuti Bersalin?

Kemudahan Cuti Keagamaan

1. Apakah dokumen perjalanan perlu dikemukakan oleh pegawai untuk Ketua Jabatan meluluskan permohonan Cuti Keagamaan?
2. Adakah guru yang berhasrat untuk melaksanakan aktiviti keagamaan dan tempoh cuti penggal dikehendaki menggunakan kemudahan Cuti Keagamaan ini?
3. Bagi guru adakan perkiraan tujuh (7) hari Cuti Keagamaan ini termasuk cuti peristiwa?
4. Bolehkah Cuti Keagamaan ini digunakan sebagai tambahan kepada cuti umum perayaan seperti Tahun Baru Cina, Deepavali dan Krismas?

Kemudahan Cuti Sakit

2. Bagaimanakah pula dengan penerimaan sijil sakit swasta sebagai pesakit dalam?
3. Sekiranya pegawai telah menggunakan 180 hari sijil sakit swasta bagi pesakit luar, adakah pegawai masih boleh menerima sijil sakit swasta bagi pesakit dalam sebanyak 180 hari lagi?
5. Pegawai telah menggunakan kelayakan Cuti Sakit Bergaji Penuh sebanyak 180 hari dalam suatu tahun kalendar dan pegawai masih lagi sakit. Apakah cuti lain yang boleh pegawai gunakan dalam tempoh sakit tersebut?
6. Apakah tindakan yang boleh diambil bagi pegawai yang mengemukakan sijil sakit palsu atau meminda cuti sakit?
7. Adakah sijil sakit daripada pengamal perubatan tradisional dan komplementari boleh dianggap sijil sakit swasta?

Kemudahan Cuti Menjaga Anak Yang Dikuarantin Atau Memerlukan Pengasingan

A. Perihal Surat Edaran

2. Apakah perbezaan antara Cuti Kuarantin, Cuti Menjaga Anak Yang Dikuarantin Atau Memerlukan Pengasingan dan Cuti Kerantina?

B. Jenis Penyakit Berjangkit

3. Apakah jenis penyakit berjangkit yang boleh menggunakan kemudahan cuti ini?
4. Adakah COVID-19 termasuk dalam jenis penyakit berjangkit?

C. Perakuan Pegawai Perubatan

5. Apakah yang dimaksudkan dengan perakuan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan atau swasta?
6. Adakah Sijil Digital Home Surveillance Order (HSO) dalam MySejahtera yang diberikan kepada anak pegawai yang positif COVID-19 boleh diterima sebagai perakuan oleh Pegawai Perubatan Kerajaan/ swasta?
7. Adakah HSO atas nama pegawai boleh digunakan untuk mendapat kemudahan Cuti Menjaga Anak Yang Dikuarantin atau Memerlukan Pengasingan?
8. Anak-anak pegawai yang positif COVID-19 dan telah mendapatkan keputusan ujian daripada hospital/klinik swasta bagi Reverse Transcription – Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) atau RTK Antigen (RTK-Ag). Adakah keputusan ini boleh diterima?

D. Kadar Tempoh CMAKP

9. Berapakah tempoh kelayakan bagi CMAKP?
10. Sekiranya anak yang sama dijangkiti penyakit yang berulang atau penyakit lain yang tersenarai di Lampiran A SR.5.4.4(A) Ceraian SR.5.4.4 (MyPPSM), adakah pegawai berkelayakan mendapat kemudahan CMAKP berdasarkan tempoh perakuan yang dinyatakan?
11a. Apakah yang dimaksudkan dengan “bila-bila masa dalam tempoh perakuan yang dikeluarkan” dalam MyPPSM Ceraian SR.5.4.4?
11b. Adakah pegawai boleh memilih hari bekerja sahaja?
12. Keputusan ujian positif COVID-19 anak pegawai adalah pada 2 Mac 2022 iaitu sebelum tarikh kuat kuasa Surat Edaran CMAKP (mulai 4 Mac 2022), dan keputusan ujian tersebut tidak menyatakan tempoh kuarantin. Adakah pegawai perlu mendapatkan semula perakuan tempoh kuarantin untuk kelulusan CMAKP?
14. Sekiranya berlaku pertindihan tarikh anak-anak pegawai dijangkiti penyakit berjangkit dan memerlukan kuarantin/pengasingan, apakah tarikh akhir CMAKP pegawai?

E. Kelayakan

15. Nyatakan keadaan yang tidak melayakkan pegawai mendapat kemudahan CMAKP?
16. Pegawai menjadi kontak rapat (kepada anak yang positif COVID-19) tetapi pegawai tidak diberi HSO, adakah pegawai boleh menggunakan CMAKP?
17. Sekiranya suami/isteri merupakan pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan, adakah kedua-dua pegawai suami/isteri layak mendapat kemudahan CMAKP?
18. Adakah pegawai lantikan kontrak (Contract of Service) dan personel MySTEP layak mendapat kemudahan CMAKP ini?
19a. Apakah yang dimaksudkan dengan penjagaan sementara?
19b. Apakah dokumen pengesahan penjagaan sementara yang diperlukan?

F. Bekerja Dari Rumah (BDR)

20. Bolehkah Ketua Jabatan mempertimbangkan BDR kepada pegawai yang berupaya melaksanakan tugasan di rumah walaupun anak pegawai diperaku oleh Pegawai Perubatan Kerajaan atau swasta untuk dikuarantin atau diasingkan?

Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Terlibat Dalam Pertandingan Sukan Di Peringkat Kebangsaan Dan/ Atau Antarabangsa

2. Adakah personel MySTEP layak mendapat kemudahan Cuti Tanpa Rekod jika terlibat dalam pertandingan sukan?
3. Adakah pegawai layak mendapat Cuti Tanpa Rekod apabila dilantik oleh badan sukan yang berdaftar di bawah Akta Pertubuhan 1966 untuk terlibat dalam pertandingan sukan?
4. Pegawai telah dilantik oleh badan sukan Antarabangsa dan terlibat dalam pertandingan sukan di peringkat Antarabangsa. Adakah pegawai layak untuk mendapat Cuti Tanpa Rekod?
5. Pegawai telah terlibat dengan kejohanan pelayaran peringkat Antarabangsa SSL GOLD CUP 2023 di Switzerland. Pegawai memerlukan Cuti Tanpa Rekod melebihi 30 hari.
6. Pegawai telah terlibat dalam perlawanan kejohanan bola sepak anjuran Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-anggota Kerajaan Malaysia (MAKSAK Malaysia). Adakah pegawai layak Cuti Tanpa Rekod bagi maksud Ceraian SR.5.5.1?
7. Pegawai menghadiri Kursus Kejurulatihan Persatuan Badminton Malaysia atas Anjuran Persatuan Badminton Malaysia. Adakah pegawai tersebut layak mendapat Cuti Tanpa Rekod?
8. Pegawai telah dilantik oleh badan sukan yang berdaftar dengan Pesuruhjaya Sukan dan telah dipilih menjadi pengadil bagi sukan boling Kejohanan Sukan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Negeri Kedah Tahun 2023. Adakah pegawai layak Cuti Tanpa Rekod?
9. Adakah tempoh 30 hari Cuti Tanpa Rekod termasuk Hari Rehat Mingguan, Hari Kelepasan Mingguan dan Hari Kelepasan Am?
10. Sekiranya pegawai telah menerima jemputan untuk menghadiri Sukan Para SUKMA, adakah pegawai layak diberi Cuti Tanpa Rekod?
11. Adakah seorang pegawai yang dipilih oleh badan sukan untuk mengambil bahagian dalam pertandingan sukan di peringkat Kebangsaan atau Antarabangsa boleh membuat tuntutan perjalanan ke pertandingan sukan tersebut?
12. Bagaimanakah Ketua Jabatan memastikan badan sukan yang melantik pegawai bagi menyertai pertandingan sukan merupakan badan sukan yang sah?
13. Pegawai telah dilantik sebagai Sukarelawan Sukan bagi Temasya Sukan Malaysia (SUKMA) yang berlangsung mulai 19 hingga 26 September 2023. Adakah pegawai boleh diberi Cuti Tanpa Rekod mulai 19 hingga 26 September 2023?
15. Bagi kes berikut, adakah pegawai layak diberi Cuti Tanpa Rekod?

Cuti Tanpa Rekod Sempena Pesta Kaamatan Dan Hari Gawai

2. Pn. Siti kelahiran Sabah berkhidmat di Semenanjung Malaysia tetapi beliau tidak menyambut Pesta Kaamatan. Adakah Pn. Siti layak diberikan CTR Sempena Pesta Kaamatan?
3. En. Andy lahir di Selangor dan berkhidmat di Semenanjung Malaysia. Beliau merupakan etnik Dayak yang menyambut Hari Gawai. Adakah En. Andy layak diberikan CTR Sempena Hari Gawai?
4. En. Jason berketurunan Dayak dan berkhidmat di Wilayah Persekutuan Labuan. Adakah En. Jason layak diberikan CTR Hari Gawai?
5. Pn. Mary berketurunan Rungus dan berkhidmat di Sarawak. Adakah Pn. Mary layak diberikan CTR Hari Gawai dan Pesta Kaamatan.
7. Apakah dokumen yang diperlukan untuk mengesahkan pegawai adalah berketurunan etnik yang menyambut Pesta Kaamatan dan Hari Gawai?
8. Adakah pegawai lantikan Contract of Service layak mendapat kemudahan CTR Sempena Pesta Kaamatan dan Hari Gawai?
9. Sekiranya Pesta Kaamatan dan Hari Gawai jatuh pada Hari Rehat Mingguan, Hari Kelepasan Mingguan atau Hari Kelepasan Am, adakah CTR tersebut boleh dibawa kepada hari berikutnya?