Jumaat, 21 Jun 2024
14 Zulhijjah 1445
  • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

Pemberian Subsidi Yuran Pengasuhan Taman Asuhan Kanak-kanak (TASKA) di Tempat Kerja Sektor Awam

1. Apakah yang dimaksudkan dengan TASKA di tempat kerja sektor awam?
2. Adakah TASKA yang terletak di kawasan perumahan atau kediaman kuarters Kerajaan layak untuk menerima subsidi ini?
5. Berapakah bilangan anak yang layak untuk menerima subsidi yuran pengasuhan TASKA?
6. Bolehkah pegawai menghantar anak ke TASKA di tempat kerja sektor awam yang beroperasi di luar tempat pegawai berkhidmat?
8. Adakah pegawai layak diberikan subsidi yuran pengasuhan TASKA sekiranya tarikh kemasukan ke TASKA selain bulan Januari atau pertengahan bulan?
9. Adakah bayaran elaun yang tidak diterima secara tetap setiap bulan termasuk dalam tafsiran pendapatan isi rumah?
10. Encik Rahim dan Puan Sarah mempunyai dua (2) orang anak berumur bawah empat (4) tahun. Bolehkan Encik Rahim dan Puan Sarah memohon kemudahan subsidi yuran pengasuhan TASKA memandangkan pendapatan isi rumah adalah kurang RM7000 sebulan?
12. Bilakah pegawai perlu memperbaharui permohonan subsidi yuran pengasuhan TASKA?