Selasa, 21 Mei 2024
13 Zulkaedah 1445
  • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

Rayuan Untuk Kenaikan Pangkat / Pemangkuan

1. Siapakah yang boleh membuat rayuan untuk urusan kenaikan pangkat?
2. Sekiranya seseorang pegawai terkilan dengan keputusan suatu Lembaga Kenaikan Pangkat, apakah yang boleh dilakukan oleh pegawai tersebut?
3. Berapakah kuorom mesyuarat Lembaga Rayuan?
4. Bolehkah seseorang pegawai merayu atas keputusan Lembaga Rayuan?

Tindakan Tatatertib & Pemangkuan Kenaikan Pangkat

1. Bolehkah pegawai yang dikenakan hukuman tatatertib diberi pemangkuan kenaikan pangkat?
2. Bolehkah pegawai yang sedang dalam siasatan dipertimbangkan kenaikan pangkat?

Faktor & Penentuan Kekananan Pegawai

1. Bagaimanakah cara untuk menentukan kekananan pegawai?
2. Apakah faktor yang boleh menghilangkan kekananan pegawai?

Calon Simpanan Kenaikan Pangkat

1. 1. Berapa lamakah tempoh sah laku bagi calon simpanan?

Lembaga Kenaikan Pangkat

1. Siapakah ahli-ahli dalam sesuatu Lembaga Kenaikan Pangkat?
2. Bolehkah sesuatu Lembaga Kenaikan Pangkat dijalankan secara edaran?
3. Bolehkah sesuatu Lembaga Kenaikan Pangkat bersidang walaupun terdapat ahlinya yang tidak hadir?
4. Siapakah yang boleh melantik Panel Temu Duga untuk kenaikan pangkat?

Faktor & Urusan Kenaikan Pangkat

1. Bilakah seseorang pegawai layak dinaikkan pangkat?
2. Apakah faktor yang menentukan seseorang pegawai layak dipertimbangkan pemangkuan / kenaikan pangkat