Rabu, 19 Jun 2024
12 Zulhijjah 1445
  • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

Kelulusan & Penamatan Pemangkuan

1. Apakah tafsiran bagi penanggungan kerja?
2. Dalam situasi bagaimanakah urusan penanggungan kerja dapat dilaksanakan?
3. Bagaimanakah arahan penanggungan kerja boleh diberikan?
4. Berapa lamakah tempoh untuk penanggungan kerja?
5. Bolehkah urusan penanggungan kerja dimulakan pada hari cuti?
6. Bolehkan urusan penanggungan kerja ditamatkan pada hari cuti?
7. Sekiranya pegawai yang menanggung kerja pergi berkursus selama 20 hari, adakah penanggungan kerja diteruskan?
8. Siapa yang layak menanggung kerja?
9. Bolehkah seorang Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi) Gred N17 menanggung kerja jawatan Pembantu Teknik Gred FT17?
10. Adakah jururawat yang bekerja secara syif boleh menanggung tugas seorang jururawat yang lain yang sedang cuti bersalin?
11. Siapakah yang meluluskan penanggungan kerja?
12. Berapakan Elaun Penanggungan Kerja bagi jawatan yang menetapkan pelbagai mata gaji permulaan pelbagai?
13. Berapakah kadar Elaun Penanggungan Kerja bagi jawatan yang mempunyai gred fleksi?
14. Berapakah kadar Elaun Penanggungan Kerja bagi Jawatan Terbuka?
15. Bolehkah seseorang pegawai yang baru seminggu menanggung kerja mengambil cuti rehat?
16. Bolehkah seseorang pegawai yang sedang menanggung jawatan yang sama buat kali kedua mengambil cuti rehat selepas 20 hari menanggung kerja?
17. Bagaimanakah pula dengan pembayaran Bayaran Lebih Masa bagi pegawai yang sedang menanggung kerja?
18. Bolehkah seseorang pegawai menanggung kerja 2 jawatan pada masa yang sama?