Selasa, 21 Januari 2020
26 Jamadil-Awwal 1441

Penetapan Gaji Kenaikan Pangkat

1. Apakah peraturan yang digunakan dalam menetapkan gaji permulaan kenaikan pangkat?