Khamis, 09 Julai 2020
17 Zulkaedah 1441

Psikologi

1.Apakah perbezaan di antara kaunseling dan bimbingan?
2.Siapakah yang layak menerima perkhidmatan kaunseling di Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA?
3.Bagaimanakah cara untuk saya membuat temujanji dengan Pegawai Psikologi di Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA?
4.Apakah jenis-jenis masalah yang boleh dibincangkan?
5.Adakah perkara-perkara yang dibincangkan semasa sesi kaunseling dirahsiakan kepada orang lain?
6.Adakah sesi kaunseling di Bahagian Pengurusan Psikologi, JPA dikenakan bayaran?