Ahad, 23 Januari 2022
19 Jamadil-Akhir 1443
biruhijauemasmerah

Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Di Bawah Perintah Am 42(A) Bab C

1. Apakah kriteria-kriteria yang perlu dipatuhi bagi membolehkan seseorang pegawai diberikan kemudahan Cuti Tanpa Rekod (CTR) di bawah Perintah Am 42(a) Bab C?
2. Nyatakan senarai terkini pertubuhan/persatuan yang telah diluluskan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dan disenaraikan di bawah Perintah Am 42(a) Bab C.
3. Seorang pegawai telah dijemput untuk menghadiri Kursus ‘Train The Trainer’ Senamrobik anjuran Ibu Pejabat Polis Kontinjen, Kuala Lumpur. Kursus tersebut akan berlangsung selama 12 hari mulai 18 hingga 29 Januari 2016 di Dewan Serbaguna IPD Dang Wangi, Kuala Lumpur. Adakah pegawai layak menggunakan kemudahan CTR di bawah Perintah Am 42(a) Bab C?
4. Kakitangan USIM telah menerima jemputan bagi mengikuti program di bawah anjuran Majlis Profesor Negara. Sebagai pentadbir, saya kurang jelas sama ada program sebegini diklasifikasikan di bawah mana-mana kategori CTR.

Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Di Bawah Perintah Am 45 Bab C

1. Apakah kriteria-kriteria yang perlu dipatuhi bagi membolehkan seseorang pegawai diberikan kemudahan Cuti Tanpa Rekod di bawah Perintah Am 45 Bab C?
2. Nyatakan senarai terkini Persatuan Ikhtisas yang telah diluluskan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dan disenaraikan di bawah peruntukan Perintah Am 45 Bab C?
3. Seorang pegawai telah dijemput untuk menghadiri 16th APSIC Basic Training Course In Infection anjuran Persatuan Kawalan Jangkitan Malaysia (ICAM) pada 4 hingga 6 Ogos 2015. Adakah pegawai layak menggunakan CTR di bawah Perintah Am 45?

Pakaian Seragam

1. Siapakah yang layak dibekalkan pakaian seragam?
2. Bagaimanakah cara untuk memohon kemudahan pakaian seragam?
3. Apakah komponen-komponen pakaian seragam?
4. Berapakah bilangan pakaian seragam dan kasut yang dibekalkan kepada pegawai Perkhidmatan Awam untuk setahun ?
5. Apakah tanggungjawab Ketua Jabatan?
6. Adakah rekabentuk dan warna pakaian seragam yang telah diluluskan boleh dipinda?
7. Bilakah bantuan pakaian seragam perlu dibekalkan oleh Jabatan?
8. Bolehkah pegawai Perkhidmatan Awam wanita yang mengandung dibekalkan kemudahan pakaian seragam yang layak baginya walaupun beliau tidak bertugas di lapangan tetapi hanya bekerja dalam pejabat sepanjang tempoh mengandung?
9. Adakah pihak jabatan/ agensi perlu mengemukakan permohonan kepada JPA bagi tempahan pakaian korporat?
10. Adakah pegawai yang ditahan kerja layak untuk menuntut pakaian seragam bagi tahun-tahun yang beliau ditahan kerja tersebut?
11. Adakah pegawai layak untuk menerima kain dan bantuan upah jahit semasa dalam tempoh Cuti Tanpa Gaji?

Kemudahan Cuti Separuh Gaji

1. Adakah pegawai layak menggunakan Cuti Separuh Gaji (CSG) untuk menjaga ibu mentua yang uzur?
2. Berapakah kelayakan bagi CSG bagi pegawai yang telah berkhidmat selama 1 tahun 6 bulan?
3. Berapakah kelayakan CSG bagi pegawai yang telah berkhidmat selama 10 tahun 6 bulan?
4. Pegawai telah menggunakan Cuti Sakit Lanjutan (secara separuh gaji) selama 90 hari. Adakah ia akan menjejaskan kelayakan CSG?
5. Bolehkan kelulusan CSG yang melebihi 14 hari diluluskan oleh Ketua Jabatan?
6. Apakah syarat-syarat dan dokumen yang diperlukan untuk memohon CSG?

Kemudahan Cuti Tanpa Gaji

1. Apakah syarat-syarat umum menggunakan kemudahan Cuti Tanpa Gaji (CTG)?
2. Berapakah kelayakan CTG pegawai yang telah berkhidmat selama 1 tahun 6 bulan?
3. Berapakah kelayakan CTG bagi pegawai yang telah berkhidmat selama 20 tahun 6 bulan?
4. Pegawai telah menggunakan Cuti Sakit Lanjutan (secara tanpa gaji) selama 90 hari dan Cuti Menjaga Anak (tanpa gaji) selama 150 hari. Adakah ia akan menjejaskan kelayakan CTG?
5. Pegawai telah menerima panggilan menunaikan haji, namun pegawai tidak memenuhi syarat-syarat Cuti Haji. Adakah pegawai boleh menggunakan Cuti Tanpa Gaji untuk menunaikan haji?

Bantuan Bayaran Pakaian Black Tie

1. Apakah tafsiran pakaian Black Tie?
2. Siapakah yang layak untuk menuntut Bantuan Bayaran Pakaian Black Tie?
3. Apakah Komponen Pakaian Black Tie?
4. Berapakah kadar Bantuan Bayaran Pakaian Black Tie?
5. Apakah syarat bagi mendapat kemudahan Bantuan Bayaran Pakaian Black Tie?
6. Adakah pegawai perlu mengemukakan kad jemputan ke majlis makan malam semasa membuat tuntutan Bantuan Pakaian Black Tie?
7. Adakah pegawai yang telah menuntut Pakaian Istiadat/ Bantuan Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi boleh membuat tuntutan terhadap Pakaian Black Tie dalam tempoh tiga (3) tahun yang sama?
8. Adakah pegawai yang telah dijemput untuk menghadiri Majlis Makan Malam (bukan majlis rasmi Kerajaan) yang menetapkan pemakaian Black Tie layak untuk menuntut kemudahan tersebut?

Bantuan Bayaran Pakaian Istiadat

1. Apakah tafsiran Pakaian Istiadat?
2. Siapakah yang layak untuk menuntut Bayaran Pakaian Istiadat?
3. Apakah komponen Pakaian Istiadat?
4. Berapakah kadar Bayaran Pakaian Istiadat?
5. Apakah syarat bagi mendapat kemudahan Bayaran Pakaian Istiadat?
6. Adakah pegawai perlu mengemukakan kad jemputan semasa membuat tuntutan?
7. Adakah pegawai yang telah menuntut Bayaran Pakaian Istiadat boleh membuat tuntutan terhadap Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi dalam tempoh tiga (3) tahun yang sama?

Bantuan Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi (BPMUR)

1. Apakah tafsiran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi?
2. Siapakah yang layak untuk menuntut BPMUR?
3. Apakah komponen Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi?
4. Berapakah kadar BPMUR?
5. Apakah syarat bagi mendapat kemudahan Bayaran Pakaian Istiadat?
7. Adakah pegawai yang telah menuntut Bayaran Pakaian Menghadiri Upacara Rasmi boleh membuat tuntutan terhadap Bayaran Pakaian Istiadat dalam tempoh tiga (3) tahun yang sama?
8. Bagaimana cara membuat tuntutan kadar bagi pasangan?
9. Apakah yang dimaksudkan dengan pasangan?

Bantuan Upah Jahit

1. Apakah penambahbaikan dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 1 Tahun 2014 (PP1/2014)?
2. Siapakah pegawai yang layak menerima Bantuan Upah Jahit?
4. Berapakah kelayakan pegawai untuk menerima Bantuan Upah Jahit?
5. Adakah Ketua Jabatan perlu membuat Kew.8 untuk tujuan pembayaran Bantuan Upah Jahit?
6. Apakah kod pembayaran bagi Bantuan Upah Jahit?
7. Adakah keperluan untuk mencatat Bantuan Upah Jahit dalam penyata gaji?
9. Apakah tindakan Ketua Jabatan dalam melaksanakan PP1/2014?
10. Apakah tindakan Pusat Tanggungjawab dalam melaksanakan PP1/2014?
11. Bagaimanakah pembayaran Bantuan Upah Jahit sekiranya melibatkan pegawai yang dinaikkan pangkat/ baru dilantik/ akan bersara?

Cuti Rehat Tahunan

1. Encik Sham dilantik pada 15 November 2005 sebagai Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, Gred F29. Pada 18 Februari 2014, pegawai dilantik ke jawatan Pegawai Teknologi Maklumat, Gred F41. Berapakah kelayakan Cuti Rehat beliau mulai 1 Januari 2016?
2. Lantikan pertama Puan Nurul pada 7 Jun 1999 sebagai Pembantu Teknik Ukur, Gred J5. Kemudian, pegawai dinaikkan pangkat ke Gred J36 dengan kadar Cuti Rehat 35 hari. Pada 5 Mei 2015, pegawai dilantik ke jawatan Jurugeospatial, Gred J41 dengan kadar Cuti Rehat 25 hari. Berapakah kelayakan Cuti Rehat beliau mulai 1 Januari 2016?
3. Puan Sim dilantik ke Gred J17 pada tahun 2004 dengan kadar Cuti Rehat 20 hari. Kemudian, pegawai dinaikkan pangkat ke Gred J22 pada tahun 2011 dengan kadar Cuti Rehat 25 hari. Mulai 1 Julai 2013, pegawai telah menerima opsyen pertukaran pelantikan ke Gred JA29 di bawah Pekeliling Perkhidmatan Bil. 11 Tahun 2013. Pegawai genap 10 tahun perkhidmatan pada tahun 2014. Berapakah kelayakan Cuti Rehat beliau mulai 1 Januari 2016?
4. Encik Mikael dilantik ke Gred N17 pada 17 Januari 2005 dengan kadar Cuti Rehat 20 hari. Kemudian, pegawai dinaikkan pangkat ke Gred N22 dengan kadar Cuti Rehat 25 hari. Pegawai telah genap 10 tahun perkhidmatan pada tahun 2015 dengan kadar Cuti Rehat 30 hari. Bagaimanakah pengiraan Cuti Rehat tahunan pegawai apabila genap 10 tahun perkhidmatan yang melayakkan?
10. Apakah panduan untuk merekodkan kelayakan Cuti Rehat tahunan pegawai dalam Buku Rekod Perkhidmatan?

Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat

1. Apakah yang dimaksudkan dengan terma “ahli keluarga terdekat” dalam kemudahan Cuti Tanpa Rekod bagi urusan kematian ahli keluarga?
2. Berapa lama tempoh masa yang diberikan bagi kemudahan Cuti Tanpa Rekod bagi urusan kematian ahli keluarga?
3. Bilakah bermulanya Cuti Tanpa Rekod bagi urusan kematian ahli keluarga?
4. Puan Yuhanis telah dipelihara dan dibesarkan oleh Encik Azlizal sebagai anak angkat yang sah disisi undang-undang. Puan Yuhanis juga masih mempunyai bapa kandung iaitu Encik Jasri. Bapa angkat Puan Yuhanis telah meninggal dunia dalam satu kemalangan jalan raya. Adakah Puan Yuhanis layak menggunakan kemudahan Cuti Tanpa Rekod bagi kematian bapa angkatnya, sedangkan beliau masih mempunyai bapa kandung? Adakah suami Puan Yuhanis juga layak mendapat kemudahan Cuti Tanpa Rekod bagi kematian bapa mentua (bapa angkat isteri) beliau?
5. Encik Zainal merupakan seorang Pegawai Tadbir, Gred N41 di Jabatan Pertanian. Beliau mempunyai dua (2) orang isteri yang sah. Pada 20 Disember 2015, bapa kepada isteri kedua beliau telah meninggal dunia. Encik Zainal pernah menggunakan kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat di atas kematian bapa isteri pertama beliau semasa beliau berkhidmat di Lembaga Pertubuhan Peladang. Adakah Encik Zainal layak menggunakan kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat di atas kematian bapa mentua (bapa isteri kedua) beliau?
6. Puan teoh bertugas di Kementerian Dalam Negeri dan memilih waktu bekerja berperingkat (WP 1) iaitu dari 7.30 pagi hingga 4.30 petang. Pada pukul 4.45 petang 2 Julai 2018, beliau telah mendapat panggilan telefon anak sulungnya telah terlibat dalam kemalangan jalan raya dan meninggal dunia di tempat kejadian. Bilakah Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat bermula? Bilakah Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat bermula?
7. Puan Vasanthi merupakan Pegawai Teknologi Maklumat, Gred F41 bertugas di Universiti Malaya. Pada hari Sabtu, 29 Ogos 2018, pukul 6.30 petang beliau dimaklumkan ibunya telah meninggal dunia. Bilakah Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat bermula?
8. Encik Keith Foo merupakan seorang anggota polis yang bertugas di sempadan negara. Jadual bertugas bagi bulan Julai 2015 telah dikeluarkan Ketua Jabatan. Semasa sedang bertugas pada 12 Julai 2015 pukul 4.30 petang, Encik Keith Foo telah menerima berita yang bapa mentuanya telah meninggal dunia. Adakah pegawai layak kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat?
9. Isteri Encik Amri telah melahirkan anak sulung mereka pada 15 Jun 2015. Namun begitu, dua (2) hari kemudian, anak beliau telah meninggal dunia. Adakah pegawai layak menggunakan kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga atau kemudahan Cuti Isteri Bersalin?
10. Puan Saidatul telah diluluskan Cuti Tanpa Rekod bagi kematian bapa beliau mulai 10 Jun 2015 sehingga 11 Jun 2015 oleh Ketua Jabatannya memandangkan terdapat tugas-tugas penting yang perlu diselesaikan. Pada 20 Oktober 2015, anak angkat Puan Saidatul meninggal dunia. Bolehkan pegawai menggunakan baki satu (1) hari daripada tempoh Cuti Tanpa Rekod terdahulu yang tidak digunakan bagi membolehkan pegawai bercuti mulai 20 Oktober 2015 sehingga 23 Oktober 2015?

Kemudahan Cuti Bersalin

1. Pegawai diberi fleksibiliti untuk menentukan sendiri tempoh Cuti Bersalin di antara 60 hari sehingga 90 hari bagi setiap kelahiran. Adakah bermakna pegawai boleh memohon Cuti Bersalin tidak kira sama ada 68 hari, 70 hari, 75 hari, 82 hari atau 85 hari?
3. Pegawai (kecuali guru) mempunyai baki Cuti Bersalin sebanyak 30 hari. Apakah kemudahan yang boleh digunakan oleh pegawai bagi memenuhi tempoh Cuti Bersalin?
4. Pegawai (kecuali guru) telah menggunakan maksimum 300 hari kemudahan Cuti Bersalin. Apakah kemudahan yang boleh digunakan oleh pegawai bagi memenuhi tempoh Cuti Bersalin?
5. Adakah Cuti Sakit boleh digunakan bagi tujuan menggantikan tempoh Cuti bersalin sekiranya pegawai telah menggunakan kelayakan maksimum Cuti Bersalin 360 hari?
6. Adakah pegawai yang mengalami keguguran pada usia kandungan 24 minggu layak untuk mengambil Cuti Bersalin?
7. Adakah kelayakan Cuti Bersalin pegawai yang telah menggunakan kemudahan Cuti Bersalin semasa berkhidmat secara kontrak diambil kira setelah pegawai tersebut dilantik ke jawatan tetap?
8. Adakah pegawai boleh meminda tempoh Cuti Bersalin yang telah diluluskan oleh Ketua Jabatan?
9. Puan Sarah sedang bercuti belajar dan dalam tempoh tersebut beliau telah melahirkan anak kedua tanpa penangguhan Cuti Belajar. Adakah pegawai layak menggunakan kemudahan Cuti Bersalin?

Kemudahan Tambang Mengiringi Jenazah Pegawai

1. Apa yang dimaksudkan dengan Tambang Mengiringi Jenazah Bagi Ahli Keluarga Pegawai Yang Bertukar Wilayah?
2. Rujukan :

Tambang Ehsan

1. Apa yang dimaksudkan dengan penjelasan Pegawai yang diberi kemudahan Tambang Ehsan?
2. Siapakah kuasa melulus bagi permohonan Tambang Ehsan?
3. Adakah permohonan Tambang Ehsan cuma boleh dilakukan SEKALI sepanjang perkhidmatan?
4. Rujukan:

Tambang Mengunjungi Wilayah Asal

1. Sekiranya wilayah asal pegawai adalah di Ipoh, Perak, bagaimanakah penetapan atau pilihan lapangan terbang yang terdekat dibuat?
2. Situasi: Wilayah Asal : Jasin, Melaka. Wilayah Penempatan : Kota Kinabalu, Sabah. Tiket penerbangan: dari Lapangan terbang Kota Kinabalu ke Johor Bahru, Johor (kerana Melaka tiada lapangan terbang). Soalan: Adakah pegawai layak untuk menuntut tambang teksi dari Lapangan Terbang Johor Bahru ke Bandar Melaka?
3. Sekiranya pegawai mempunyai lebih dari seorang isteri, adakah semua isteri dan anak-anak pegawai layak untuk mendapat kemudahan TMWA?
4. Adakah pegawai boleh menggunakan kereta sendiri untuk perjalanan perjalanan dari rumah ke lapangan terbang dan membuat tuntutan berdasarkan jarak/kilometer dan tuntutan lain yang selayaknya termasuk bayaran tempat letak kereta di lapangan terbang?

Kemudahan Perumahan

1. Apakah yang dimaksudkan dengan Rumah Kerajaan?
2. Adakah Kerajaan bertanggungjawab menyediakan Rumah Kerajaan kepada setiap anggotanya?
3. Bilakah seseorang yang telah bersara mesti mengosongkan Rumah Kerajaan / Kuarters yang didudukinya?
4. Adakah seseorang yang menduduki Rumah Kerajaan layak menerima Imbuhan Tetap Perumahan?
5. Adakah pegawai yang menduduki rumah Sub-Standard (tiada kemudahan asas & kemudahan awam) layak menerima Imbuhan Tetap Perumahan?
6. Jika lebih daripada seorang berkongsi sebuah rumah bagaimanakah cara bayaran sewa rumah tersebut?
7. Rujukan:

Pelaksanaan Waktu Bekerja Fleksi (WBF) Di Agensi Kerajaan Persekutuan

1.Jika seorang pegawai mengetik kehadiran masuk melepasi pukul 9.00 pagi, sebagai contoh pukul 9.15 pagi: Adakah pegawai tersebut perlu mencukupkan jumlah jam bekerja sehari?
2. Jika seseorang pegawai dikehendaki menghadiri suatu raptai perbarisan di luar pejabat pada pukul 7.00 pagi dan kemudiannya pegawai kembali ke pejabat, pukul berapakah pegawai dibenarkan pulang di bawah WBF?
3. Pada bulan ramadan, adakah pegawai masih dibenarkan pulang setengah jam awal?
4. Adakah WBF bulan ramadan juga terpakai untuk pegawai bukan beragama Islam?
7. Pegawai diarahkan menghadiri tugasan rasmi di luar pejabat (dalam stesen iaitu kurang 25 km). pegawai tidak mengetik waktu masuk serta terus ke tempat bertugas rasminya. pegawai kembali ke pejabat setelah selesai tugas rasmi tersebut. pukul berapakah pegawai boleh pulang dari pejabat sekiranya: (i) Tugas rasmi bermula sebelum pukul 7.30 pagi? (ii) Tugas rasmi bermula di antara pukul 7.30 pagi hingga 9.00 pagi? (iii) Tugas rasmi bermula selepas pukul 9.00 pagi?
8. Adakah WBF terpakai kepada pegawai yang berkhidmat di sekolah/klinik kesihatan/ibu pejabat polis?
12. Pegawai mempunyai urusan peribadi yang mustahak pada pukul 8.00 pagi (13 ogos 2019). Pada petang 12 ogos 2019, pegawai telah mengisi borang kebenaran keluar pejabat dalam waktu bekerja untuk urusan tersebut. Pegawai telah mendapat kelulusan pelepasan meninggalkan pejabat daripada pegawai atasan bermula pukul 8.00 pagi hingga 11.30 pagi (13 ogos 2019). Pukul berapakah pegawai dibenarkan pulang pada hari tersebut?
13. Pegawai mempunyai temujanji doktor di hospital pada pukul 8.30 pagi. pegawai telah mendapat kebenaran keluar pejabat dari pegawai atasan dari pukul 8.00 pagi hingga 12.00 tengah hari. Bilakah waktu pulang pegawai?
15. Bolehkah seseorang pegawai atasan memberi kelulusan keluar pejabat bagi pegawai untuk urusan peribadi atau klinik antara pukul 7.30 pagi hingga 9.00 pagi sekiranya pegawai tidak mengetik dalam tempoh masuk bekerja?
16. Bilakah cuti tanpa rekod (CTR) bagi urusan kematian ahli keluarga terdekat pegawai bermula semasa pelaksanaan WBF, sekiranya seorang ahli keluarga terdekat pegawai telah meninggal dunia pada hari bekerja iaitu: (i) Pada pukul 2.00 petang? (ii) Pada pukul 4.45 petang dan waktu pulang pegawai adalah pada pukul 4.32 petang? (iii) Pada pukul 6.35 petang?
17. Cuti tanpa rekod kemudahan isteri bersalin kepada pegawai lelaki. Bilakah cuti tanpa rekod (CTR) kemudahan isteri bersalin kepada pegawai lelaki bermula semasa pelaksanaan WBF sekiranya isteri pegawai bersalin pada hari bekerja iaitu: (i) Pada pukul 2.00 petang? (ii) Pada pukul 4.45 petang dan waktu pulang pegawai adalah pada pukul 4.32 petang? (iii) Pada pukul 6.44 petang
18. Adakah pegawai yang bertugas di kaunter, di mana waktu operasi kaunter bermula pada pukul 7.30 pagi boleh mengguna pakai waktu masuk WBF?

Kemudahan Perlindungan Insurans Kesihatan

1. Siapakah yang layak untuk menggunakan kemudahan skim perlindungan insuran kesihatan ke luar negara atas urusan persendirian?
2. Berapakah kadar kemudahan skim perlindungan insuran kesihatan ke luar negara atas urusan persendirian?
3. Adakah pegawai perlu membeli skim perlindungan insurans kesihatan ke luar negara daripada syarikat yang dilantik dalam PP 6/2015 sahaja?
4. Apakah syarat bagi Kemudahan Skim Perlindungan Insuran Kesihatan Ke Luar Negara Atas Urusan Persendirian?
5. Sekiranya pegawai ke luar negara melebihi satu (1) kali dalam setahun kalendar, adakah pegawai perlu membeli skim perlindungan insurans kesihatan dan adakah pegawai boleh membuat tuntutan bagi pembelian seterusnya?

Peraturan Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan

1. Adakah pegawai boleh membuat tuntutan bagi pembelian ubat yang tidak disenaraikan dalam senarai formulari Kementerian Kesihatan Malaysia setelah mendapat syor daripada doktor pakar?
2. Apakah prosedur bagi mendapatkan kelulusan bagi pembelian ubat yang tidak disenaraikan dalam senarai formulari Kementerian Kesihatan Malaysia?
3. Puan Noraini mempunyai seorang anak yang berumur 13 tahun dan telah lama mencuba untuk mendapatkan anak kedua. Adakah Puan Noraini layak memohon perbelanjaan kemudahan perubatan bagi rawatan kemandulan?
4. Encik Mansur telah disahkan oleh Pakar Nefrologi Kerajaan untuk menjalani rawatan buah pinggang hemodialisis di pusat dialisis swasta. Beliau perlu menjalani rawatan tersebut sebanyak tiga (3) kali seminggu. Bagi tujuan permohonan tuntutan perbelanjaan bagi rawatan buah pinggang menggunakan Borang 1/09, adakah beliau perlu mendapatkan pengesahan Pakar Nefrologi Kerajaan untuk setiap kali tuntutan?

Kemudahan Cuti Keagamaan

1. Apakah dokumen perjalanan perlu dikemukakan oleh pegawai untuk Ketua Jabatan meluluskan permohonan Cuti Keagamaan?
2. Adakah guru yang berhasrat untuk melaksanakan aktiviti keagamaan dan tempoh cuti penggal dikehendaki menggunakan kemudahan Cuti Keagamaan ini?
3. Bagi guru adakan perkiraan tujuh (7) hari Cuti Keagamaan ini termasuk cuti peristiwa?
4. Bolehkah Cui Keagamaan ini digunakan sebagai tambahan kepada cuti umum perayaan seperti Tahun Baru Cina, Deepavali dan Krismas?

Kenaikan Kadar Bantuan Sara Hidup (BSH)

1. Bagaimanakah kaedah pelaksanaan bayaran BSH kepada pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan? (Pelaksanaan)
2. Adakah pegawai yang diluluskan cuti belajar/ kursus jangka panjang di dalam negara layak menerima BSH? (Pegawai yang diluluskan Cuti Belajar/ Kursus Jangka Panjang)
4. Adakah pegawai layak menerima BSH sekiranya pegawai diperuntuk Rumah Kerajaan? (Pegawai yang diperuntuk Rumah Kerajaan)
5. Bagaimana jarak 25km ini ditentukan? (Penentuan jarak 25 kilometer)
6. Bagaimana untuk menentukan kadar BSH bagi pegawai yang ditempatkan secara pentadbiran di sesuatu pejabat? (Pegawai yang ditempatkan secara pentadbiran)

Dasar Bekerja Dari Rumah

A. Tempat Bekerja

1. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah ‘Rumah’ dalam PP 5/2020?
2. Adakah pegawai yang bertugas di Putrajaya boleh diarahkan BDR di kampung halamannya di Pulau Pinang?

B. Waktu Bekerja

4. Apakah status kehadiran pegawai sekiranya pegawai telah diarahkan BDR separuh hari di sebelah pagi dan tidak melaporkan diri ke
5. Bolehkah pegawai yang BDR di sebelah pagi menggunakan kemudahan Kebenaran Untuk Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja pada sebelah petang bagi menyelesaikan urusan peribadi.
6. Apakah status pegawai yang diarahkan BDR tetapi tidak berada di alamat yang didaftarkan dalam HRMIS namun telah melaksanakan tugas di tempat lain?

C. Kelayakan

7. Apakah yang dimaksudkan dengan pegawai sambilan?
8. Adakah pegawai yang diberi sijil sakit boleh diarahkan BDR?
9. Adakah pegawai yang menanggung kerja atau dalam pemangkuan boleh diarahkan BDR?
10. Adakah Ketua Jabatan boleh mengarahkan pegawai untuk BDR bagi tujuan untuk menjaga anaknya selepas tamat tempoh Cuti Bersalin?
11. Adakah Ketua Jabatan boleh mengarahkan pegawai untuk BDR bagi tujuan menjaga ahli keluarga yang sakit di hospital?
12. Adakah Ketua Jabatan boleh mengarahkan pegawai yang sedang menggunakan kemudahan Cuti Kuarantin untuk BDR?
13. Adakah Ketua Jabatan boleh mengarahkan pegawai untuk BDR sekiranya pejabat/ premisnya mengalami gangguan utiliti?

D. Lain-lain

14. Apakah yang dimaksudkan dengan perkhidmatan penting Kementerian/ Jabatan?
15. Adakah kelulusan khas BDR yang telah diberikan kepada agensi tertentu sebelum berkuat kuasa pekeliling perkhidmatan ini masih boleh diteruskan?
16. Adakah pegawai kontrak dan sementara yang diarahkan BDR layak bayaran faedah Skim Ex-Gratia Bencana Kerja?
18. Adakah surat edaran yang dikeluarkan oleh JPA mengenai pelaksanaan BDR dalam tempoh penularan wabak COVID-19 masih berkuat kuasa selepas pelaksanaan PP 5/2020?