Jumaat, 21 Jun 2024
14 Zulhijjah 1445
  • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

Penstrukturan Semula & Pewujudan Jawatan

1. Apakah Perbezaan Di antara “Contract For Service” (CFS) dengan Contract Of Service” (COS)?
2. Apakah perbezaan antara Kajian Penyusunan, Pengukuhan Perjawatan & Penubuhan Agensi Baru?
3. Apakah kaedah/prinsip digunakan BPO dalam menimbang permohonan bagi perubahan gred jawatan dan pengukuhan perjawatan?
4. Apakah Perbezaan Antara Gred Utama dan Gred Khas ?
5. Mengapakah “Jawatan Terbuka” masih diperlukan di dalam perkhidmatan awam?

Skim Perkhidmatan

1. Definisi/ Terminologi Kumpulan Perkhidmatan yang sedang berkuat kuasa.
2. Adakah terdapat Surat Pekeliling Perkhidmatan atau Pekeliling Perkhidmatan yang perlu dirujuk bersekali untuk menentukan kelayakan yang diterima bagi tujuan lantikan ke dalam Perkhidmatan Awam?
3. Bagaimanakah cara untuk menyemak sesuatu kelayakan sama ada diploma atau ijazah itu diiktiraf bagi tujuan lantikan ke dalam Perkhidmatan Awam dan bagaimana untuk menentukan kelayakan yang setaraf?
4. Sekiranya saya mempunyai Sijil Matrikulasi KPM, adakah saya layak memohon jawatan dalam Suruhanjaya Perkhidmatan Awam?
5. Dengan kelayakan Sijil Matrikulasi yang saya miliki, apakah gred dan gaji permulaan yang akan saya peroleh jika diterima berkhidmat di sektor awam?
6. Apakah gred skim perkhidmatan mengikut kumpulan kelayakan yang berkuat kuasa?
7. Bagaimana saya ingin menyemak bidang kelayakan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dan Tahap 3 mengikut skim perkhidmatan bagi tujuan lantikan ke dalam Perkhidmatan Awam?
9. Adakah kelayakan Sijil Vokasional Malaysia (SVM) boleh digunakan untuk pelantikan dalam Perkhidmatan Awam?