Jumaat, 21 Jun 2024
14 Zulhijjah 1445
  • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

TERMA DAN TAKRIFAN

Prosedur Pegawai Yang Tertakluk Kepada Prosiding Jenayah
Prosedur yang perlu dirujuk sekiranya pegawai dituduh di Mahkamah atas kesalahan jenayah.

‘Disabitkan’ atau ‘Sabitan’ ertinya suatu dapatan oleh Mahkamah di bawah mana-mana undang-undang bertulis bahawa pegawai itu bersalah atas suatu kesalahan jenayah.

‘Kesalahan jenayah’ ertinya apa-apa kesalahan yang melibatkan fraud atau ketidakjujuran atau tingkahlaku keji.

‘Mahkamah’ ertinya mahkamah termasuklah Mahkamah Syariah, yang mempunyai bidang kuasa wibawa untuk membicarakan seseorang bagi suatu kesalahan jenayah.
 

  • Peraturan 28, 29 dan 33 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 [P.U.(A)395/1993]