Rabu, 19 Jun 2024
12 Zulhijjah 1445
  • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

NamaDariKe
01 Februari 2015
Encik Mohamad Sanuri bin Shahid

Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan Strategik dan Pengurusan), Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

Setiausaha Bahagian, Bahagian Kawalan Penapisan Filem dan Penguatkuasaan, Kementerian Dalam Negeri

YBrs. Dr. Aminuddin bin Hassim

Timbalan Pengarah Kanan, Pasukan Perancangan dan Strategi, Unit Strategi Nasional (NSU), Kementerian Kewangan

Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan Strategik dan Pengurusan), Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

YBhg. Datuk Borhan bin Dolah

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan dan Kewangan), Jabatan Perdana Menteri

Setiausaha Persekutuan Sabah, Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah, Jabatan Perdana Menteri

Puan Yatimah binti Sarjiman

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan dan Kewangan), Jabatan Perdana Menteri

05 Februari 2015
YBhg. Dato' Ahmad Zaki Ansore bin Mohd Yusof

Timbalan Ketua Pengarah, Sektor Penyelarasan Projek Khas, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pasukan, Unit Pemulihan Pasca Banjir, Jabatan Perdana Menteri

07 Februari 2015
YBhg. Dato' Haji Raihan bin Sharif

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar), Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan Pelajaran), Kementerian Pendidikan

13 Februari 2015
Puan Fatimah binti Daud

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar, Saraan dan Pengurusan, Kementerian Kewangan

16 Februari 2015
YBhg. Dato' Wahab bin Mohd Yasin

Timbalan Ketua Setiausaha (Pendaftaran dan Imigresen), Kementerian Dalam Negeri

Timbalan Ketua Setiausaha (Keselamatan), Kementerian Dalam Negeri

YBhg. Dato' Sri Adenan bin Abdul Rahman

Setiausaha Bahagian Kanan (Pembangunan dan Perolehan), Kementerian Dalam Negeri

Timbalan Ketua Setiausaha (Pendaftaran dan Imigresen), Kementerian Dalam Negeri

YBhg. Dato' Azizan bin Mohamad Sidin

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar), Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

YBhg. Datuk Haji Mohammad bin Mentek

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

YBhg. Dato' Mohd Shafiq bin Abdullah

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan dan Penswastaan, Kementerian Kerja Raya

Timbalan Ketua Setiausaha (Pembangunan), Kementerian Kerja Raya

Puan Josphine Juliana a/p Arulanandam

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan dan Penswastaan, Kementerian Kerja Raya

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan dan Penswastaan, Kementerian Kerja Raya

Encik Shakib bin Ahmad Shakir

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar dan Pengurusan Strategik, Kementerian Pertahanan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Keselamatan Kedaulatan Maritim, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Dato' Mohd Amin bin Ahmad Ahya

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pengurusan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor, Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Encik Abdul Razak bin Mohamed

Pengarah, Bahagian Antarabangsa, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

Pengurus Besar,Yayasan Perak,Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Perak

Encik Mohd Sallehhuddin bin Hassan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Pengarah, Bahagian Penyelarasan dan Pelaksanaan, Unit Pemulihan Pasca Banjir, Jabatan Perdana Menteri

Encik Mohamad Zahari bin Razali

Pengarah, INTAN Kampus Wilayah Timur (INTIM), Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Pengarah, Bahagian Penyelarasan dan Pelaksanaan, Unit Pemulihan Pasca Banjir, Jabatan Perdana Menteri

Encik S. Letchumanan a/l Shanmugam

Timbalan Ketua Kluster, Sub Kluster Pembangunan Latihan dan Pengurusan Kepakaran, Kluster Pembangunan Kepakaran, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Pengarah, Bahagian Antarabangsa, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

27 Februari 2015
Puan Lim Mooi Eia

Timbalan Setiausaha (Perkhidmatan), Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

Setiausaha, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

Puan Salmah binti Idris

Setiausaha Bahagian, Bahagian Naik Pangkat dan Tatatertib, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

Timbalan Setiausaha (Perkhidmatan), Suruhanjaya Perkhidmatan Awam


Kemaskini Terakhir: 11 Mac 2015