Sabtu, 13 Julai 2024
06 Muharram 1446
  • English (United Kingdom)
biruhijauemasmerah

NameFromTo
5 June 2020
Encik Ikmalrudin bin Ishak

Pengarah Pilihan Raya Negeri Selangor, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia

Setiausaha, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia

17 June 2020
Puan Zakiah binti Jaafar

Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Pelaburan), Kementerian Kewangan

Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Dasar), Kementerian Kewangan

Puan Anis Rizana binti Mohd Zainudin

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi), Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Pelaburan), Kementerian Kewangan

Encik Mohd Yusri bin Mohd Yusoff

Setiausaha Bahagian Kanan (Pengurusan), Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi), Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

YBhg. Datuk Rose Lena binti Lazemi

Ketua Pengarah, Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam (Operasi), Jabatan Perkhidmatan Awam

Puan Roziah binti Abudin

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pengarah, Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang, Jabatan Perdana Menteri

19 June 2020
YBhg. Dato' Siti Fatimah binti Daud

Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan dan Pembangunan), Kementerian Wilayah Persekutuan

Jabatan Perkhidmatan Awam

YBhg. Dato' Haji Che Roslan bin Che Daud

Pengarah, Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan, Kementerian Wilayah Persekutuan

Timbalan Ketua Setiausaha (Perancangan dan Pembangunan), Kementerian Wilayah Persekutuan

22 June 2020
Encik Ahmad Rizal bin Mohd Hanapiah

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pengurusan), Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang

Encik Rospiagos bin Taha

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Dalam Negeri

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan Malaysia

Encik Che Kodir bin Baharum

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan), Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Kementerian Dalam Negeri

Pengarah, Bahagian Ekonomi Alam Sekitar & Sumber Asli, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Encik Ahmad Kamal bin Wasis @ Waksis

Pengarah, Bahagian Ekonomi Alam Sekitar & Sumber Asli, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Jabatan Perkhidmatan Awam

Puan Lung Sai Mei

Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah Kanan, Seksyen Penyelarasan dan Pemantauan Projek, Unit Kerjasama Awam Swasta,Jabatan Perdana Menteri

Puan Chan Hong Jin

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dana, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan), Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Kementerian Dalam Negeri

Encik Imran bin Abdullah

Pengarah Kanan, Bahagian Pemantauan Penyelarasan, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dana, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Encik Abdul Wahid bin Abu Salim

Timbalan Ketua Pengarah, Sektor Kemajuan Pengurusan & Perundangan, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli

Setiausaha Bahagian Kanan (Mineral dan Geosains), Kementerian Tenaga dan Sumber Asli

Encik Azman bin Mamat

Setiausaha Bahagian Kanan (Mineral dan Geosains), Kementerian Tenaga dan Sumber Asli

Timbalan Ketua Pengarah, Sektor Kemajuan Pengurusan & Perundangan, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli

YBrs. Dr. Salmah binti Sathiman

Ketua Kluster, Kluster Penyelidikan Pembangunan dan Dasar, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Jabatan Perkhidmatan Awam

Ketua Kluster, Kluster Pengajian Pembangunan dan Inovasi, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Jabatan Perkhidmatan Awam

YBrs. Dr. Ahmad Zairy bin Mohd Soieb

Felo Penyelidik Kanan, Sub Kluster Penyelidikan, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Jabatan Perkhidmatan Awam

Ketua Kluster, Kluster Penyelidikan Pembangunan dan Dasar, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Jabatan Perkhidmatan Awam

YBrs. Dr. Nor Arlinda binti Mohamed Khalid

Jawatan Penempatan Khas, Jabatan Perkhidmatan Awam

Felo Penyelidik Kanan, Sub Kluster Penyelidikan, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), Jabatan Perkhidmatan Awam

Puan Safida Zalma binti Mohd Piah

Setiausaha Bahagian Kanan (Pengurusan), Kementerian Pertanian dan Industri Makanan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan

Puan Habshah binti Ali

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan

Setiausaha Bahagian Kanan (Pengurusan), Kementerian Pertanian dan Industri Makanan

Encik Shahril Faizal bin Abdul Jani

Setiausaha Bahagian, Bahagian Industri Asas Tani, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

YBrs. Dr. Yasmeen bin Yasim

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan Strategik, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia

Setiausaha Bahagian, Bahagian Hal Ehwal Imigresen, Kementerian Dalam Negeri

Encik Shahrir bin Mohammad Zakey

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan Strategik, Kementerian Pembangunan Luar Bandar

Setiausaha Bahagian, Bahagian Perancangan Strategik, Kementerian Pembangunan Luar Bandar

YBhg. Datin Paduka Roslinah binti Md Jani

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Aset, Kementerian Pendidikan Malaysia

Timbalan Setiausaha Bahagian Kanan, Bahagian Kewangan, Kementerian Pendidikan Malaysia

Puan Norbaya binti Othman

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

Pengarah, Bahagian Penyelidikan Pengurusan, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri

Encik Yusri bin Zakariah

Pegawai Daerah, Pejabat Daerah dan Tanah Hulu Langat, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Pengarah Tanah dan Galian Negeri Selangor, Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Puan Salinah binti Ismail

Setiausaha Bahagian Kanan (Pengurusan), Kementerian Alam Sekitar dan Air

Pengarah Kanan, Sektor Pengurusan, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi

YBhg. Dato' Mohd Rodzwan bin Mohd Baba Sakri

Pengarah Kanan, Sektor Pengurusan, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi

Setiausaha Bahagian Kanan (Pengurusan), Kementerian Alam Sekitar dan Air


Latest Update : 03 July 2020